Profile

Personal Profile

Name: สาดนรกต้องยกให้เรา

Contact: sura_me(at)yahoo.com

Gender: male

Birthday: 14 Dec 1977

Location: -

Website: http://www.geocities.com/sura_me

About me: เริ่มจากพ่อค้าขายดีวีดี จนมาเป็นตากล้องงานคอสและงานเต้น อันเนื่องมาจากความตกหลุมรักสาวๆ Hello Project แต่ญี่ปุ่นมันอยู่แสนไกล ภาษาก็ไม่ได้ เลยมาสนับสนุนวง cover แทน